logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
Journal Club ประจำเดือนตุลาคม

Journal Club ประจำเดือนตุลาคม
เรื่อง ความเสี่ยงจากการเกิดโรคกระดูกพรุน
(Risk score on osteoporosis)

          เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2553 นักวิจัย HITAP จัด Journal Club ประจำเดือนตุลาคม 2553 ณ ห้องประชุมใหญ่ HITAP ชั้น 6 อาคาร 6 กรมอนามัยในหัวข้อ “ความเสี่ยงจากการเกิดโรคกระดูกพรุน”  (Risk score on osteoporosis) บรรยายโดย พญ.บุษบา วิริยะสิริเวช – ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล และคุณบุษบา ศุภวัฒน์ธนบดี – ศูนย์ส่งเสริมการวิจัย, วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล โดยเนื้อหาในการประชุมกล่าวถึงหลักการ, ทฤษฎี, ความเป็นมา, วิธีคิด และการนำไปใช้ประโยชน์ในทางคลินิกของการคำนวณคะแนนความเสี่ยงจากการเกิดโรคกระดูกพรุน รวมทั้งหลักวิธีการพัฒนาคะแนนความเสี่ยงจากการเกิดโรคกระดูกพรุน  การประชุมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการนำมาพัฒนาและปรับปรุงงานวิจัยในหน่วยงานของ HITAP ต่อไป

28 ตุลาคม 2553

Next post > จิตแพทย์แนะวิธีลดเครียด ให้ประชาชนรวมตัวช่วยกันกู้ชุมชน ก้าวผ่านวิกฤติน้ำท่วมให้ได้

< Previous post สมุนไพรในห้องครัว ยาฉุกเฉินยามน้ำท่วม

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด