logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP

จิตแพทย์แนะวิธีลดเครียด ให้ประชาชนรวมตัวช่วยกันกู้ชุมชน ก้าวผ่านวิกฤติน้ำท่วมให้ได้

http://www.moph.go.th/ops/iprg/iprg_new/include/admin_hotnew/show_hotnew.php?idHot_new=34416

        วันนี้ (28 ตุลาคม) นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้สัมภาษณ์ว่า สถานการณ์น้ำท่วมขณะนี้ ส่งผลให้ผู้ประสบภัยเกิดความเครียดกันมากขึ้น ซึ่งความเครียดเป็นกลไกทางจิตใจที่เกิดขึ้นได้ทั่วไปเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งหากผู้ประสบภัยได้รับการเอาใจใส่ช่วยเหลือกัน   โดยเฉพาะปัจจัยสี่ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตอย่างรวดเร็วและทั่วถึง ก็จะช่วยบรรเทาปัญหาลงได้ ซึ่งขณะนี้หน่วยงานทั้งรัฐ เอกชนและประชาชนได้ช่วยกันระดมความช่วยเหลือย่างเต็มที่ นับว่าเป็นจุดแข็งพื้นฐานของสังคมไทย

          นายแพทย์อภิชัยกล่าวต่อไปว่า      ขณะนี้กรมสุขภาพจิตได้เร่งดำเนินการจัดหน่วยสุขภาพจิตเคลื่อนที่ ออกให้บริการคลายเครียดแก่ผู้ประสบภัยร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ทางกายทุกจังหวัด ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องทุกวัน เพื่อป้องกันผลกระทบทางกาย หากมีความเครียดสูงหรือเครียดรุนแรง ซึ่งจะทำให้เจ็บป่วยง่าย โดยผู้ประสบภัยที่มีอาการเครียด นอนไม่หลับ สามารถเข้ารับบริการได้ที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำ 
 
          สำหรับวิธีการช่วยลดอาการเครียดในเบื้องต้น ขอให้ประชาชนที่อยู่ในชุมชนประสบภัยน้ำท่วม เอาใจใส่ รวมตัวช่วยเหลือกัน   จะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจของผู้ประสบภัยและของชุมชน ซึ่งพลังใจนี้จะช่วยให้ผู้ประสบแต่ละคนเผชิญวิกฤติได้ดีขึ้น สามารถนำพาชุมชนก้าวผ่านวิกฤติน้ำท่วมไปได้ ขอให้ผู้ประสบภัยจัดเวลานอนหลับ พักผ่อนให้เพียงพอ ให้พูดคุยกับคนใกล้ชิด     สวดมนต์ไหว้พระ จะทำให้จิตใจรู้สึกดีขึ้น   อาการเครียดก็จะค่อยๆลดลงจนเป็นปกติได้เองประมาณ 2 สัปดาห์       แต่หากไม่ดีขึ้นเช่น นอนไม่หลับ ปวดศีรษะ ใจสั่น ควรปรึกษาแพทย์ที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ หรือสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้ หรือโทรสายด่วน 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง
 
          ทั้งนี้สายด่วน 1323 มีทั้งหมด 33 คู่สาย มีจิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์สุขภาพจิต พยาบาลจิตเวช ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ผลการดำเนินการในช่วงที่มีน้ำท่วมพบมียอดโทรปรึกษาในเดือนตุลาคม 7,000 สาย เพิ่มขึ้นจาก
29 ตุลาคม 2553

Next post > สธ. เตือน 6 โรคที่มากับภัยหนาว

< Previous post Journal Club ประจำเดือนตุลาคม

Related Posts

HITAP เป็นข่าว ล่าสุด