logo

คอลัมน์ ส่องสถานการณ์: เย ธัมมา เหตุปปภวา… (4)

โดยที่ค่ายาเป็นส่วนสำคัญในค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขและมี ช่องทางรั่วไหลได้มาก หลายประเทศ รวมทั้งองค์การอนามัยโลก จึงพยายามหามาตรการควบคุม มาตรการสำคัญปร ...อ่านต่อ


เซาท์อีสต์เอเชียยกไทยต้นแบบล้างไตทางช่องท้อง

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนโยบายการล้างไตทางช่องท้อง "PD First Policy; Onsite Stu ...อ่านต่อ


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP