logo

ปี 63 กองทุนบัตรทองเริ่มสิทธิ ตรวจหาดีเอ็นเอเชื้อ HPV เพิ่มประสิทธิภาพคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

ปี 63 กองทุนบัตรทอง เริ่มสิทธิประโยชน์ “เอชพีวี ดีเอ็นเอ เทสท์” ตรวจหาดีเอ็นเอของเชื้อไวรัสเอชพีวีที่ก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูก เพิ่มประสิทธิภาพคัดกรองม ...อ่านต่อ

30 กรกฎาคม 2562 | 2777

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP