logo

กรมอนามัยส่ง Care manager ดูแลผู้สูงอายุ

นายแพทย์ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากการสำรวจสุขภาวะผู้สูงอายุไทยปี 2556 ของกรมอนามัยร่วมกับสำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช. ...อ่านต่อ

6 มกราคม 2558 | 4335

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP