logo

หนุนสร้างองค์กรสุขภาวะ (ข่าวสด ฉบับวันที่ 4 ก.พ. 2558 – กรอบบ่าย)

ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ที่ปรึกษากองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวในงานสัมมนาวิชาการ Happy Workplace Working Group Meeting 2015 เรื่อง " ...อ่านต่อ


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP