logo

นักวิจัย HITAP เข้าร่วมการประชุม 4th Health Policy Decision Makers Forum Asia-Pacific ณ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประเทศจีน

ภญ.พัทธรา ลีฬหวรงค์ นักวิจัย HITAP เข้าร่วมประชุม 4th Health Policy Decision Makers Forum Asia-Pacific ณ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 21 ...อ่านต่อ

23 ตุลาคม 2559 | 1396

นักวิจัยลงพื้นที่เก็บข้อมูล โครงการประเมินผลโครงการสนับสนุนการเข้าถึงบริการอนามัยโรงเรียนโดยความร่วมมือของท้องถิ่น

คณะนักวิจัย HITAP ภายใต้โครงการประเมินผลโครงการสนับสนุนการเข้าถึงบริการอนามัยโรงเรียนโดยความร่วมมือของท้องถิ่น ลงพื้นที่เก็บข้อมูลที่จังหวัดเชียงรายระ ...อ่านต่อ

22 ตุลาคม 2559 | 1826

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอินโดนีเซียศึกษาดูงาน HITAP

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 59 ที่ผ่านมา โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) มีโอกาสตอนรับคณะเจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุข ประเทศอินโดนีเซีย ...อ่านต่อ

13 ตุลาคม 2559 | 1719

นักวิจัย HITAP เข้าร่วมการประชุม Priority Setting in Global Health ณ เมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ดร.รุ่งนภา คำผาง นักวิจัย HITAP เข้าร่วมประชุม Priority Setting in Global Health ณ เมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 5-6 ...อ่านต่อ

7 ตุลาคม 2559 | 1331

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP