logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอินโดนีเซียศึกษาดูงาน HITAP

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 59 ที่ผ่านมา โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) มีโอกาสตอนรับคณะเจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุข ประเทศอินโดนีเซีย ศึกษาดูงานด้านระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า และ การประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ รวมทั้งแนวทางการทำงานด้านต่างประเทศของ HITAP โดยจุดประสงค์ในการมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อนำไปพัฒนาระบบสาธารณสุขในประเทศอินโดนีเซียต่อไป

13 ตุลาคม 2559

Next post > นักวิจัยลงพื้นที่เก็บข้อมูล โครงการประเมินผลโครงการสนับสนุนการเข้าถึงบริการอนามัยโรงเรียนโดยความร่วมมือของท้องถิ่น

< Previous post "เย ธัมมา เหตุปปภวา…" คาถาพระอัสสชิ แก้ปัญหาเรื่องสวัสดิการรักษาพยาบาล

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด