logo

การอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 11 (EE Training #11)

เมื่อวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2558 HITAP จัดอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข (Health Economic Training) ครั้งที่ 11 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ ...อ่านต่อ

24 กรกฎาคม 2558 | 3077

สนทนากลุ่มผู้ปฏิบัติงานโครงการงบจ่ายตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ

HITAP จัดประชุมสนทนากลุ่มผู้ปฏิบัติงานโครงการงบจ่ายตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนาโครงการอย่างมีประสิทธิภ ...อ่านต่อ


ประเมินความคุ้มค่าการใช้ยา Plerixafor ในคนไข้ โรคมะเร็งไขกระดูกและ มะเร็งต่อมน้ำเหลือง

HITAP จัดประชุมหารือกับหลายหน่วยงาน เพื่อประเมินความคุ้มค่าของการใช้ยา Plerixafor ในคนไข้ โรคมะเร็งไขกระดูกและ มะเร็งต่อมน้ำเหลือง เมื่อวันที่ 1 กรกฎา ...อ่านต่อ


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP