logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
บรรยายสาธารณะเรื่อง “Disease control priorities : improving health and reducing poverty” โดย Prof. Dean Jamison

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 HITAP ได้รับเกียรติจาก  Prof. Dean Jamison นักเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงระดับแนวหน้าด้านการประเมินผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ต่อสวัสดิการสังคมและสุขภาพระดับโลก มาบรรยายสาธารณะเรื่อง “Disease control priorities : improving health and reducing poverty” ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี การบรรยายครั้งนี้ นำเสนอเรื่อง DCP (Disease Control Priorities ) : ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เรื่องการจัดลำดับความสำคัญของการควบคุมโรคที่ได้รับการพัฒนาเป็น edition ที่ 1-3 ตามลำดับ การวิเคราะห์นี้จะช่วยให้ประเทศกำลังพัฒนาคัดเลือกมาตรการหรือนโยบายการควบคุมโรคที่เหมาะสมต่อตนเองได้

Prof. Dean Jamison เป็นผู้บุกเบิก เรื่องการจัดลำดับความสำคัญของการควบคุมโรค (Disease Control Priorities) และเป็นนักวิจัยโครงการ The Disease Control Priorities Project (DCPP) ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิบิลและเมลินดาเกตส์ (Bill & Melinda Gates Foundation) ให้มีการประเมินการจัดลำดับความสำคัญของการควบคุมโรคเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจเชิงนโยบายด้านสุขภาพในประเทศกำลังพัฒนา เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

 

31 สิงหาคม 2559

Next post > HITAP ให้ข้อเสนอแนะปรับปรุงตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข

< Previous post สัมนางานวิจัยภายใต้โครงการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด