logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
อบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ ครั้งที่ 12 พัฒนาศักยภาพนักวิจัย

HITAP จัดอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ ครั้งที่ 12 เพื่อสร้างศักยภาพด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศ

เมื่อวันที่ 21-26 สิงหาคม 2559 HITAP จัดอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ ครั้งที่ 12 ที่โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช นนทบุรี โดยมีทั้งหลักสูตรพื้นฐาน ซึ่งเหมาะสมกับผู้เริ่มต้นและหลักสูตรปฏิบัติการเหมาะกับผู้ที่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข หรือผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ใหม่เพื่อนำไปปรับใช้กับงานที่เกี่ยวข้อง ในปีนี้การอบรมเน้นเนื้อหาเรื่องการประเมินการตรวจคัดกรองทางการแพทย์ และเป็นปีแรกที่เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลกระทบด้านงบประมาณ ในวันสุดท้ายของหลักสูตรปฏิบัติการมีการคัดเลือกงานวิจัยผู้เข้าร่วมอบรมมาเป็นตัวอย่างวิเคราะห์เพื่อให้เห็นการทำงานในชีวิตจริงด้วย ทั้งนี้ในปีนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์มากเช่นเคย ซึ่งเป็นทั้งนักวิชาการ บุคลากรสาธารณสุข พนักงานบริษัทเอกชนและนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมรวมทั้งหมด 153 คน

การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข (Health economic evaluation) เป็นเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่ช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุข เพื่อทำให้เกิดการเลือกใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เหมาะสม การอบรมในครั้งนี้จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการเสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศ

29 สิงหาคม 2559

Next post > HITAP ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยเด่น ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)

< Previous post นำเสนอผลการสำรวจการใช้เครื่องช่วยฟังต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการ

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด