logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
HITAP ออกบูธงานประชุมสมัชชาสุขภาพครั้งที่ 6

เมื่อวันที่ 17-18 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา HITAP เข้าร่วมการออกบูธงานสมัชชาสุขภาพครั้งที่ 6 ณ อิมแพ็คอารีนา เมืองทองธานี โดยการออกบูธในครั้งนี้ HITAP ได้นำเสนอเรื่องการตรวจสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับคนไทยรวมทั้งนำเสนองานวิจัยเรื่องต่างๆอีกด้วยซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

งานสมัชชาสุขภาพจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 แล้วโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกลุ่มประชาชน ชุมชน เครือข่าย ให้มีความเข้าใจ และเข้าถึงกระบวนการสมัชชาสุขภาพและเพื่อหนุนเสริมหน่วยงานของรัฐ องค์กรภาคีเครือข่ายใช้กระบวนการสมัชชาสุขภาพในการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุภาพหรือสุขภาวะร่วมกัน

 

1 กรกฎาคม 2557

Next post > หมอสุวิทย์ พูดถึง HITAP ใน WHO Bulletin

< Previous post HITAP ลงข่าวหนังสือพิมพ์สองฉบับในหัวข้อข่าว"วิจัย HITAP ชี้ใช้1.2หมื่นล.10ปีคุ้มทุนหวั่นไม่ผ่านสิทธิประโยชน์บัตรทอง"

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด