logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
HITAP ออกบูธงานประชุมวิชาการป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติ
      เมื่อวันที่ 13-15 มีนาคม 2557 เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร HITAP ร่วมออกบูธในงานประชุมวิชาการป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติ ประจำปี 2557 จัดโดย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้หัวข้อ “ร่วมสร้าง ร่วมเรียนรู้ สู่ภูมิภาคปลอดโรค ปลอดภัย” 
การจัดแสดงนิทรรศการครั้งนี้ HITAP เน้นการนำเสนอผลวิจัยเรื่องการตรวจคัดกรองโรคที่เหมาะสมของคนไทย ผ่านการเล่นเกมส์ “ตรวจดีได้ ตรวจร้ายเสีย” ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมมาก นอกจากนี้ยังได้นำเนื้อหาจากงานวิจัยที่น่าสนใจอื่น ๆ เช่น โครงการชัดแจ๋ว: ตรวจตาเด็ก…เพื่ออนาคตไทย , “เติมเต็มช่องว่าง” การเข้า (ไม่) ถึงบริการของผู้มีปัญหาสุขภาพจิต ,  เรื่องไม่เล็กของไข้หวัดใหญ่…ไทยจะรับมืออย่างไรให้คุ้มค่า โดยเนื้อหาเหล่านี้ถูกนำเสนอผ่านสื่อง่าย ๆ เช่น policy brief infographic และจุลสาร เพื่อให้เข้าถึงผู้อ่านได้ง่ายขึ้น
ติดตามร่วมกิจกรรมการออกบูธของ hitap ในครั้งต่อ ๆ ไปได้ที่จดหมายข่าว HITAP UPDATE รายเดือน ได้ที่ www.hitap.net/news-documents/documents/booklet 
14 มีนาคม 2557

Next post > ประชุมผู้เชี่ยวชาญ เสนอปรับปรุงชุดสิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ป้องกันและรักษาสิงห์อมควัน

< Previous post HITAP ต้อนรับ เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขและบุคลากรด้านสาธารณสุขจากเวียดนาม ศึกษาดูด้านการประเมินฯ

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด