logo

การประชุมเพื่อจัดลำดับความสำคัญหัวข้อวิจัยในระบบสุขภาพของประเทศไทย ประจำปี 2553

การประชุมเพื่อจัดลำดับความสำคัญหัวข้อวิจัยในระบบสุขภาพของประเทศไทย ประจำปี 2553          เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2553 HITAP ร่วมกับ 6 หน่วยงาน จัดกา ...อ่านต่อ

10 กุมภาพันธ์ 2553 | 1459

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP