logo

เย ธัมมา เหตุปปภวา…(3)

ขอเล่าเรื่องวัคซีนเอชพีวีป้องกันมะเร็งปากมดลูกต่อไป ช่วงไม่กี่ปีมานี้มีการเคลื่อนไหวหาประโยชน์จากความตื่นตัวของประชาชนอย่างกว้างขวาง กรมหนึ่งในกระทรวง ...อ่านต่อ


เย ธัมมา เหตุปปภวา 2 สถานการณ์การลงทุนซื้อวัคซีนสำหรับประเทศไทย

 โลกของยา ธุรกิจยา และระบบบริการสาธารณสุขมีความ ซับซ้อน ยากที่กรมบัญชีกลางจะรู้เท่าทัน และถ้าไม่มีความมั่นคงหนักแน่นในหลักการเพียงพอ ก็ไม่มีทางจะรักษา ...อ่านต่อ


นักวิจัย HITAP เข้าร่วมการประชุม 4th Health Policy Decision Makers Forum Asia-Pacific ณ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประเทศจีน

ภญ.พัทธรา ลีฬหวรงค์ นักวิจัย HITAP เข้าร่วมประชุม 4th Health Policy Decision Makers Forum Asia-Pacific ณ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 21 ...อ่านต่อ

23 ตุลาคม 2559 | 1420

นักวิจัยลงพื้นที่เก็บข้อมูล โครงการประเมินผลโครงการสนับสนุนการเข้าถึงบริการอนามัยโรงเรียนโดยความร่วมมือของท้องถิ่น

คณะนักวิจัย HITAP ภายใต้โครงการประเมินผลโครงการสนับสนุนการเข้าถึงบริการอนามัยโรงเรียนโดยความร่วมมือของท้องถิ่น ลงพื้นที่เก็บข้อมูลที่จังหวัดเชียงรายระ ...อ่านต่อ

22 ตุลาคม 2559 | 1855

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอินโดนีเซียศึกษาดูงาน HITAP

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 59 ที่ผ่านมา โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) มีโอกาสตอนรับคณะเจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุข ประเทศอินโดนีเซีย ...อ่านต่อ

13 ตุลาคม 2559 | 1745

“เย ธัมมา เหตุปปภวา…” คาถาพระอัสสชิ แก้ปัญหาเรื่องสวัสดิการรักษาพยาบาล

คาถา "เย ธัมมา…" นี้ เป็นคาถาสำคัญในพระพุทธศาสนา จารึกอยู่บนพระธรรมจักรในพิพิธภัณฑ์ที่องค์พระปฐมเจดีย์ เรียกกันทั่วไปว่า คาถาพระอัสสชิ เรื่องย่อๆ มีว่ ...อ่านต่อ


นักวิจัย HITAP เข้าร่วมการประชุม Priority Setting in Global Health ณ เมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ดร.รุ่งนภา คำผาง นักวิจัย HITAP เข้าร่วมประชุม Priority Setting in Global Health ณ เมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 5-6 ...อ่านต่อ

7 ตุลาคม 2559 | 1359

PD First Policy สิทธิรักษา เพื่อผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง

จากการทำงานชมรมเพื่อนโรคไต แห่งประเทศไทย เพื่อปกป้องสิทธิการรักษาพยาบาลให้กับผู้ป่วยโรคไตอย่างต่อเนื่อง การกำหนด "สิทธิประโยชน์การรักษาผู้ป่วย ไตวายเร ...อ่านต่อ


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP