logo

“ เสวนาวิชาการเพื่อวิเคราะห์ปัญหาการสื่อสารสาธารณสุขในประเทศไทย : กลไกการสื่อสารสุขภาพ…ความจริง หรือ บิดเบือน ”

“ เสวนาวิชาการเพื่อวิเคราะห์ปัญหาการสื่อสารสาธารณสุขในประเทศไทย : กลไกการสื่อสารสุขภาพ...ความจริง หรือ บิดเบือน ”     ในปัจจุบันมีการใช้สื่อหลากหลายช่ ...อ่านต่อ

27 เมษายน 2552 | 1451

นักวิจัยโครงการนำร่องการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบบูรณาการลงพื้นที่

นักวิจัยโครงการนำร่องการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบบูรณาการลงพื้นที่       เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2552 ที่ผ่านมา นักวิจัยในโครงการ “การประเมินผลสัมฤทธิ์และ ...อ่านต่อ

20 เมษายน 2552 | 2015

นักวิจัย HITAP นำเสนอผลงานวิจัยต่อคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข

นักวิจัย HITAP นำเสนอผลงานวิจัยต่อคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข      เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2552 ณ อาคารรัฐสภา 2 ภก.อดุลย์ โมฮารา นักวิจัยโครงการประเมินเทคโ ...อ่านต่อ

9 เมษายน 2552 | 1564

HITAP จับมือ อย.จัดประชุมเพื่อนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย

HITAP จับมือ อย.จัดประชุมเพื่อนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย      เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ร ...อ่านต่อ

9 เมษายน 2552 | 1441

นักวิจัยในโครงการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูก ลงพื้นที่

นักวิจัยในโครงการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูก ลงพื้นที่        นักวิจัย HITAP ผู้รับผิดชอบโครงการ “การประเมินความคุ้มค่าและความเป็นไปได้ของ ...อ่านต่อ

3 เมษายน 2552 | 1445

จัดอบรม เรื่อง“การจัดการระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น และฐานข้อมูลขนาดใหญ่

จัดอบรม เรื่อง“การจัดการระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น และฐานข้อมูลขนาดใหญ่“ เมื่อในวันที่ 19 มีนาคม ที่ผ่านมา  HITAP ได้จัดการอบรมให้กับทีมนักวิจัย เรื่อง“กา ...อ่านต่อ

3 เมษายน 2552 | 2029

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP