logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
จัดอบรม เรื่อง“การจัดการระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น และฐานข้อมูลขนาดใหญ่

จัดอบรม เรื่อง“การจัดการระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น และฐานข้อมูลขนาดใหญ่“

เมื่อในวันที่ 19 มีนาคม ที่ผ่านมา  HITAP ได้จัดการอบรมให้กับทีมนักวิจัย เรื่อง“การจัดการระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น และฐานข้อมูลขนาดใหญ่” วิทยากรโดย นายธีรนันท์  สุทธิ์ศรีสังข์  นักวิชาการงานอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์และซอฟต์แวร์ โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไทย  ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ซึ่งการจัดการระบบดังกล่าวจะใช้โปรแกรม DBF viewer และ filemakerpro  ซึ่งเป็นโปรแกรมที่จะนำมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลที่มีขนาดใหญ่  และเป็นโปรแกรมที่ใช้ได้ง่ายกว่า โปรแกรมFoxPro ซึ่งทั้ง 2 โปรแกรมนี้จะสามารถบริหารจัดการข้อมูลขนาดหลายล้าน Record ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนั้นยังสามารถสร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับการใช้งานได้หลากหลายตามความต้องการ

3 เมษายน 2552

Next post > HITAP จับมือ อย.จัดประชุมเพื่อนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย

< Previous post ประชุมนักวิจัยในโครงการประเมินศักยภาพของการเสนอบริการให้คำปรึกษา และตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีเป็นบริการพื้นฐานในโรงพยาบาลชุมชน ในประเทศไทย

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด