logo

คอลัมน์ ส่องสถานการณ์: เย ธัมมา เหตุปปภวา… (4)

โดยที่ค่ายาเป็นส่วนสำคัญในค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขและมี ช่องทางรั่วไหลได้มาก หลายประเทศ รวมทั้งองค์การอนามัยโลก จึงพยายามหามาตรการควบคุม มาตรการสำคัญปร ...อ่านต่อ


เซาท์อีสต์เอเชียยกไทยต้นแบบล้างไตทางช่องท้อง

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนโยบายการล้างไตทางช่องท้อง "PD First Policy; Onsite Stu ...อ่านต่อ


ส่งข้อความผ่านมือถือ เตือนให้เลิกบุหรี่…เป็นวิธีที่ได้ผลหรือไม่ นักวิจัยเตรียมหาคำตอบ

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ภญ.ปฤษฐพร กิ่งแก้ว นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยลีดส์ สหราชอาณาจักร จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญ รับฟังข้อคิดเห็น และร่วมพิจารณา ...อ่านต่อ


HITAP ร่วมกับ IHPP นำเสนอกระบวนการพิจารณาและคัดเลือกหัวข้อปัญหาสุขภาพและเทคโนโลยีสุขภาพ ภายใต้โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ ระบบหลักประกับสุขภาพถ้วนหน้า

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เชิญ HITAP และ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) ไปนำเสนอและร่วมหารื ...อ่านต่อ


ข่าวประชุมผู้เชี่ยวชาญการประเมินความปลอดภัยและประสิทธิผลของการใช้ bevacizumab เพื่อรักษาโรคจอตา

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 HITAP ได้จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อนำเสนอผลการศึกษาเชิงสังเกต การประเมินความปลอดภัยและประสิทธิผลของการใช้ bevacizumab (IV ...อ่านต่อ


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP