logo

กรมการแพทย์ดึงนักวิชาการหลายหน่วยงานร่วมหาแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ดันเทคโนโลยีด้านสุขภาพให้เข้าถึงคนไทยทุกคน

เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 67 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดงานสัมมนาหัวข้อปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สำคัญระดับประเทศ (Shopping List) ณ โรงแรมแกรนด์ร ...อ่านต่อ


เหรียญ 2 ด้านของ ‘30 บาทรักษาทุกที่’ เปิดผลกระทบเชิงบวก-ลบ ที่อาจเกิดกับระบบสุขภาพ

ยากจะปฏิเสธว่านโยบาย “30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว” ได้ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่กับระบบสุขภาพของประเทศให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ไม ...อ่านต่อ


การอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (Economic Evaluation: EE Training) ครั้งที่ 19

กลับมาอีกครั้งในการอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข หรือ Economic Evaluation (EE) ที่ได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์สาธา ...อ่านต่อ


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP