logo

สธ.รับมอบเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ และหน้ากากอนามัยใช้ในห้องผ่าตัด

สธ.รับมอบเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ และหน้ากากอนามัยใช้ในห้องผ่าตัดhttp://www.moph.go.th/ops/iprg/iprg_new/include/admin_hotnew/show_hotnew.php ...อ่านต่อ

20 มกราคม 2555 | 1250

คกก.คุมยาสูบ กำชับผู้ประกอบการบุหรี่ระบุข้อความ-คำเตือนให้ชัด เล็งขยายมาตรการคุมยาเส้นเพิ่ม

คกก.คุมยาสูบ กำชับผู้ประกอบการบุหรี่ระบุข้อความ-คำเตือนให้ชัด เล็งขยายมาตรการคุมยาเส้นเพิ่มhttp://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=955000000 ...อ่านต่อ

20 มกราคม 2555 | 985

ผู้นำ สธ.กว่า 40 ประเทศ ชมระบบหลักประกันสุขภาพไทย มีคุณภาพ

ผู้นำ สธ.กว่า 40 ประเทศ ชมระบบหลักประกันสุขภาพไทย มีคุณภาพhttp://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9550000008489&Keyword=%CA%B8ศ.นพ.วิจารณ์ พ ...อ่านต่อ

20 มกราคม 2555 | 1093

สธ.พัฒนารพ.พระนั่งเกล้า เป็นศูนย์อุบัติเหตุ-โรคหัวใจ และเป็นสาขาสอนการแพทย์แผนจีน

สธ.พัฒนารพ.พระนั่งเกล้า เป็นศูนย์อุบัติเหตุ-โรคหัวใจ และเป็นสาขาสอนการแพทย์แผนจีนhttp://www.moph.go.th/ops/iprg/include/admin_hotnew/show_hotnew.php?i ...อ่านต่อ

19 มกราคม 2555 | 1459

สธ.พัฒนารพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ เป็นศูนย์รักษาโรคนิ่ว กระดูกและข้อ โรคไต ในอีสานเหนือ

สธ.พัฒนารพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ เป็นศูนย์รักษาโรคนิ่ว กระดูกและข้อ โรคไต ในอีสานเหนือhttp://www.moph.go.th/ops/iprg/include/admin_hotnew/show_hotnew. ...อ่านต่อ

19 มกราคม 2555 | 1188

หมอเตือน “หนูนา-หนูท่อ” นำ 7 โรคสำคัญสู่คนได้ มี 3 กลุ่มเสี่ยงติดโรค

หมอเตือน “หนูนา-หนูท่อ” นำ 7 โรคสำคัญสู่คนได้ มี 3 กลุ่มเสี่ยงติดโรคhttp://www.moph.go.th/ops/iprg/include/admin_hotnew/show_hotnew.php?idHot_new=4423 ...อ่านต่อ

19 มกราคม 2555 | 1074

HITAP และหน่วยงานร่วมวิจัย จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญภาย เพื่อนำเสนอผลการศึกษาเบื้องต้นการพัฒนานโยบายด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มเด็กอายุ 0-5 ปี

วันที่ 9 มกราคม 2555 ณ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็ก จากหลายหน่วยงาน อาทิ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ...อ่านต่อ

18 มกราคม 2555 | 1208สธ. แนะนำผู้บริโภคเนื้อสัตว์ปีก ตรุษจีนปีนี้เน้นอาหารปรุงสุกสะอาด ปลอดภัยจากไข้หวัดนก

สธ. แนะนำผู้บริโภคเนื้อสัตว์ปีก ตรุษจีนปีนี้เน้นอาหารปรุงสุกสะอาด ปลอดภัยจากไข้หวัดนก            วันนี้ (17 มกราคม 2555) นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่า ...อ่านต่อ

18 มกราคม 2555 | 1049

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP