logo

สปสช. พิจารณาชุดสิทธิประโยชน์การคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงและการตรวจป้องกันการเกิดซ้ำของทารกที่มีโครโมโซมผิดปกติ

คณะอนุกรรมการพัฒนาสิทธิประโยชน์และระบบบริการ สปสช. เห็นชอบในหลักการควรมีการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงในระดับประชากรแต่ให้ทดลองดำเนินการในบางพื้นท ...อ่านต่อ


เสนอความคิด พลิกนโยบาย : UCBP สัญจร เปิดรับฟังข้อเสนอ หัวข้อ/ปัญหาสุขภาพ รอบ 1/2558

โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ลงพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์เวทีระดมความคิดเห็นเพื่อเสนอหัวข้อ/ปัญหรือเทคโนโลยีด้ ...อ่านต่อ

23 มกราคม 2558 | 2177

ประชุมคณะทำงานโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UCBP)

วันที่ 10 เมษายน 2557 เวลา 08.00-12.30 น. โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) และสำนักงาน ...อ่านต่อ

11 เมษายน 2557 | 1686

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP