logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
ทำความรู้จัก “HTAlk” การอบรมหลักสูตรการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย (EE in Policy Forum)

ทำความรู้จักความเป็นมาของหลักสูตร

การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุขมีเป้าหมายเพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบาย ดังนั้น นอกจากนักวิจัยและผู้ใช้ข้อมูลความคุ้มค่าจะต้องเข้าใจถึงหลักการและวิธีการประเมินความคุ้มค่าฯ จากหลักสูตรเบื้องต้น (Basic) และได้ลงมือปฏิบัติจริงจากเชิงปฏิบัติการโดยใช้แบบจำลองหลักสูตรขั้นสูง (Advanced) สิ่งที่สำคัญและขาดไม่ได้ คือ ความเข้าใจเรื่องการใช้ข้อมูลความคุ้มค่าในการกำหนดนโยบายภายใต้ข้อจำกัดในด้านต่าง ๆ ของประเทศไทย อาทิเช่น โครงสร้างพื้นฐาน หรือทรัพยากรบุคคล

เพื่อให้ข้อมูลความคุ้มค่าจากงานวิจัยเกิดประโยชน์สูงสุด นักวิจัยจึงควรพัฒนาความสามารถในการออกแบบงานวิจัยให้ตอบโจทย์การตัดสินใจเชิงนโยบายให้ได้มากที่สุด การเรียนรู้จากบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญ ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและนำไปปรับใช้ให้เกิดผลลัพธ์ได้จริงตรงตามความต้องการ เป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุด จึงเป็นที่มาของการจัดอบรมในหลักสูตรนี้

หลักสูตร EE in Policy Forum คืออะไร มีอะไรแตกต่างจากหลักสูตรอื่น

การอบรมในรูปแบบเสวนา “HTAlk” หลักสูตรการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขไปใช้ประโยชน์ (EE in Policy Forum) คือหนึ่งในหลักสูตรของ การอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (Economic Evaluation: EE Training) ครั้งที่ 19 รูปแบบใหม่ล่าสุด เน้นการแบ่งปันประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อช่วยเติมเต็มความเข้าใจเรื่องการประเมินความคุ้มค่าฯ ให้ผู้เข้าอบรมสามารถ Connect the Dot ได้อย่างไม่มีรอยต่อ ผ่านประสบการณ์เชิงลึกของผู้เชี่ยวชาญ และผู้กำหนดนโยบาย ถึงข้อจำกัด หรือบริบทการตัดสินใจกำหนดและพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพในประเทศไทย ทั้งจากมุมมองภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงนักวิจัย


ความพิเศษที่คุณจะได้รับจากหลักสูตร HTAlk

รูปแบบใหม่ที่เข้าใจง่ายกว่า ผ่านการอบรมในรูปแบบของ Talk การโต้วาทีและกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ นำการเสวนาโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ อาทิ ผู้ตัดสินใจนโยบายที่มีประสบการณ์และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในโครงการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือที่รู้จักในนาม “UCBP” และคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ “NLEM” ที่จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การตัดสินใจเชิงนโยบายในมุมมองต่าง ๆ

นอกจากนี้ HTAlk ยังเป็นการอบรมหลักสูตรที่ให้โอกาสได้พบกับนักวิจัยจาก HITAP เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเทรนด์การประเมินความคุ้มค่าในมิติใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์นโยบายสาธารณะ พร้อมเข้ารับฟังแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านหัวข้อการบรรยายที่อัดแน่นไปด้วยประเด็นที่น่าสนใจมากมาย อาทิ

  • ทำความรู้จักกับ “กระบวนการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพ” เผยภูมิทัศน์หัวใจหลักของระบบสุขภาพประเทศไทย: เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้ปัจจัยที่กระตุ้นความท้าทายของการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ในประเทศไทย
  • ทำอย่างไรเมื่อ “การประเมินความคุ้มค่า” ไม่ได้ตอบโจทย์สำหรับมาตรการสุขภาพราคาแพง: ทำการประเมินความคุ้มค่ามีบทบาทอย่างไรเมื่อมาตรการสุขภาพที่ราคาแพง ไม่คุ้มค่า แต่จำเป็น
  • การประเมินความคุ้มค่า กับการเงินการคลัง และการจัดซื้อเชิงกลยุทธ์: ร่วมกันสำรวจและแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบทบาทของการประเมินความคุ้มค่าและนวัตกรรมในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเงินการคลัง และการจัดซื้อ


เข้าร่วมอบรมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่ไปด้วยกัน

การอบรมในหลักสูตร EE in Policy Forum เปิดรับผู้เข้าอบรมแล้ว! ลงทะเบียนเพื่อล็อกที่นั่งของคุณได้เลยตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2567 นี้เท่านั้น คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียนได้เลยทันที


รายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม

การอบรมหลักสูตร EE in Policy Forum จัดอบรมตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น. ในวันที่ 21 – 22 ตุลาคม 2567 ณ อาคารทรูดิจิทัล พาร์ค สุขุมวิท 101 กรุงเทพฯ ศึกษารายละเอียดและกำหนดการเพิ่มเติม คลิก


สรุปทั้งหมด

หากคุณคือผู้ที่ต้องการพัฒนาการประเมินความคุ้มค่าฯ เพื่อนำเสนอหัวข้อวิจัยให้สามารถเข้าสู่สิทธิประโยชน์ในหลักประกันสุขภาพให้ได้อย่างแท้จริง “HTAlk” คือโอกาสที่ดีที่สุดในตอนนี้ นอกจากจะได้ฟังประสบการณ์จริงจากผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานโดยตรงแล้ว ภายในงานยังมีหัวข้อการเสวนาในหัวข้อที่จะช่วยยกความเข้าใจและศักยภาพในการประเมินความคุ้มค่าฯ ของคุณได้อีกมากมาย คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม หรือศึกษาหลักสูตรอื่น ๆ ได้ที่หน้าเว็บไซต์: https://eetraining.hitap.net/ แล้วมาพบกันในงาน

5 กรกฎาคม 2567

< Previous post กรมการแพทย์ดึงนักวิชาการหลายหน่วยงานร่วมหาแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ดันเทคโนโลยีด้านสุขภาพให้เข้าถึงคนไทยทุกคน

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด