logo

ผู้เชี่ยวชาญ ร่วมประชุมจัดลำดับความสำคัญปัญหาสุขภาพน่าห่วง เด็ก-วัยรุ่นไทย

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างเสริมสุขภาพเด็กโตและเยาวชนราว 30 คน ร่วมประชุม HITAP เพื่อ จัดลำดับปัญหาสุขภาวะที่สำคัญในเด็กโตและเ ...อ่านต่อ

19 เมษายน 2556 | 2750

ระดมสมองสร้างภาพอนาคตของระบบสุขภาพไทยในอีก 20 ปี ข้างหน้า

HITAP จัดการประชุมระดมสมองเพื่อพัฒนา “ฉากทัศน์” ของระบบสุขภาพไทย ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของโครงการ “มองไกลวิจัยสุขภาพ” หรือโครงการการจัดลำดับความสำคัญของ ...อ่านต่อ

3 เมษายน 2556 | 1800

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP