logo

ประชุมผู้เชี่ยวชาญโรคหืดในเด็ก ร่วมพัฒนาแนวทางการวินิจฉัยและรักษาที่เหมาะสม

วันที่ 20 เม.ย. 58 HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงแนวทางการดูแลรักษาและป้องกันโรคหืดที่เหมาะสมในเด็กไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ...อ่านต่อ


จัดอบรมและศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการนำร่องเพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ ในประเทศแทนซาเนีย

ระหว่างวันที่ 7 – 10 เม.ย. 58 เจ้าหน้าที่ HITAP เดินทางไปประเทศแทนซาเนียเพื่อร่วมหารือความเป็นไปได้ในการพัฒนาขีดความสามารถด้านการประเมินเทคโนโลยีด้านส ...อ่านต่อ

29 เมษายน 2558 | 2701

HITAP จัดอบรม HTA Workshop และเปิดเวทีเสวนาเรื่อง “HTA เพื่อการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า”

วันที่ 1-3 เม.ย. 58 HITAP จัดอบรมการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (HTA Training) และเวทีเสวนาเรื่อง “HTA เพื่อการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ ภายใต้ระบบหลักประก ...อ่านต่อ


สธ. เนปาล เชิญ HITAP จัดอบรม HTA เพื่อพัฒนาบัญชียาเนปาล

เจ้าหน้าที่ HITAP ได้รับเชิญจาก Ministry of Health and Population (MoHP).ประเทศเนปาล เพื่อไปจัดอบรมเรื่องการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพเพื่อการพัฒนา Ne ...อ่านต่อ


HITAP ร่วมออกบูธในงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2558 ณ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

วันที่ 26-28 มีนาคม 2558 เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร HITAP ได้เข้าร่วมออกบูธนิทรรศการงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค (Regional Research Expo 2015) สำหรับภูม ...อ่านต่อ

9 เมษายน 2558 | 2157

Stent และ Balloon เพื่อผู้ป่วยหัวใจหลอดเลือด พบปัญหาแพทย์ไม่ใช้-รพ.ซื้อตามราคากำหนดไม่ได้ ส่งผลค่าใช้จ่ายพุ่ง เสนอใช้หลักฐานทางวิชาการ หาทางแก้

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 HITAP จัดการประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อวางกรอบการดำเนินโครงการจัดทำคุณลักษณะที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพของสายสวนเพื่อขยายหลอดเลื ...อ่านต่อ

9 เมษายน 2558 | 2611

HITAP รายงานความก้าวหน้าต่อโครงการเมธีวิจัยอาวุโส เพื่อพัฒนาศักยภาพการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพครั้งที่ 1/2558

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 HITAP จัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการเมธีวิจัยอาวุโส เพื่อพัฒนาศักยภาพการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ ครั้งที่ 1 ประจ ...อ่านต่อ

9 เมษายน 2558 | 3477

รอง รมต.สธ เวียดนามและเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขเวียดนามเยี่ยมชม HITAP และดูความเป็นไปได้ในการสร้างหน่วยงาน HTA ของเวียดนาม

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เวียดนาม Pham Le Tuan และเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขเวียดนาม เดินทางมาเพื่อศึกษาดูงานของ ...อ่านต่อ

9 เมษายน 2558 | 2001

ค้นหามาตรการการคัดกรองมะเร็งช่องปากที่เหมาะสมเพื่อลดการเกิดโรค

ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งช่องปาก ทันตแพทย์และนักวิจัยร่วมกันปรับปรุงโครงร่างวิจัยวิจัยการคัดกรองรอยโรคก่อนมะเร็งช่องปาก เพื่อค้นหามาตรการที่เหมาะสมในระดั ...อ่านต่อ

9 เมษายน 2558 | 1865

ประชุมพัฒนาข้อเสนอเกี่ยวกับระบบและโครงสร้างการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศไทยในอนาคต

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 ดร.อินทิรา ยมาภัย นักวิจัยในโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาข้อเสนอเกี่ยวกับระบบและโครงสร้างการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภ ...อ่านต่อ

9 เมษายน 2558 | 1680

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP