logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
HITAP ร่วมออกบูธในงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2558 ณ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

วันที่ 26-28 มีนาคม 2558 เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร HITAP ได้เข้าร่วมออกบูธนิทรรศการงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค (Regional Research Expo 2015) สำหรับภูมิภาคภาคใต้ ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖o ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภายใต้แนวคิดหลัก “วิจัยสร้างความรู้ ถ่ายทอดสู่สังคม”ในรูปแบบ “Research On Sale… ช็อป ชิม เที่ยว เรียนรู้ ดูงานวิจัย” เพื่อให้ผลงานวิจัยที่มีศักยภาพในภาคใต้ ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะและผู้ใช้ประโยชน์ โดยครั้งนี้ในบูธของ HITAP ได้นำเสนอถึงโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือเรียกสั้นๆ ว่า UCBP เพื่อให้นักวิจัย และ ประชาชนทั่วไปในงานได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอหัวข้อวิจัยผ่านกลุ่มตัวแทนต่างๆ รวมทั้งมีการแจกรายงานวิจัย จุลสาร และ Policy Brief เพื่อเป็นการให้ความรู้และเผยแพร่ข่าวสาร นอกจากนี้ยังมีการให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทดทองตรวจสุขภาพเบื้องต้นผ่านเว็บไซต์ http://www.mycheckup.in.th ซึ่งมีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก

9 เมษายน 2558

Next post > สธ. เนปาล เชิญ HITAP จัดอบรม HTA เพื่อพัฒนาบัญชียาเนปาล

< Previous post Stent และ Balloon เพื่อผู้ป่วยหัวใจหลอดเลือด พบปัญหาแพทย์ไม่ใช้-รพ.ซื้อตามราคากำหนดไม่ได้ ส่งผลค่าใช้จ่ายพุ่ง เสนอใช้หลักฐานทางวิชาการ หาทางแก้

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด