logo

การประชุมเพื่อกำหนดกรอบและคำถามการวิจัย

การประชุมเพื่อกำหนดกรอบและคำถามการวิจัย        เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2552  ภญ.เสาวลักษณ์ ตุรงคราวี นักวิจัย HITAP ในฐานะนักวิจัยหลักในโครงการ “การประเม ...อ่านต่อ

20 ตุลาคม 2552 | 1845

นักวิจัย HITAP นำเสนอผลงานวิจัย

นักวิจัย HITAP นำเสนอผลงานวิจัย        เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2552 ทีมนักวิจัยใน”โครงการประเมินความคุ้มค่าและความเป็นไปได้ของการใช้ยาต้านไวรัสสูตรยา 3 ...อ่านต่อ

12 ตุลาคม 2552 | 898

อบรมนักวิจัยเพื่อเตรียมลงพื้นที่

อบรมนักวิจัยเพื่อเตรียมลงพื้นที่        เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552  นักวิจัย HITAP จัดการอบรมเรื่อง “การวิจัยเชิงคุณภาพ” โดยได้เรียนเชิญ รศ.ดร.ชาย โพ ...อ่านต่อ

7 ตุลาคม 2552 | 1718

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP