logo

ประชุมผู้เชี่ยวชาญ การใช้สารชีวภาพรักษาโรคข้ออักเสบโดยไม่ทราบสาเหตุในเด็กชนิด systemic

ประชุมผู้เชี่ยวชาญ การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์สำหรับการใช้สารชีวภาพรักษาโรคข้ออักเสบโดยไม่ทราบสาเหตุในเด็กชนิด systemic เพื่อให้ข้อคิดเห็นต่อโ ...อ่านต่อ


ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการวิจัย “อนาคต อย. อนาคตผู้บริโภคไทย”

ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาโครงการวิจัยการพัฒนาข้อเสนอเกี่ยวกับระบบและโครงสร้างการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศไทยในอนาค ...อ่านต่อ


ประชุมผู้เชี่ยวชาญ การประเมินความคุ้มค่าของการทำ Autologous Stem Cell Transplantation ในผู้ป่วย multiple myeloma

ประชุมผู้เชี่ยวชาญ การประเมินความคุ้มค่าของการทำ Autologous Stem Cell Transplantation ในผู้ป่วย multiple myeloma พร้อมรับฟังความคิดเห็นและนำข้อเสนอแนะ ...อ่านต่อต่อยอดงานวิจัย HITAP สู่โครงการระดับประเทศ นายกฯ ลุยแจกแว่นฟรี! เด็กป.1 ตาผิดปกติ ดีเดย์ 9 ม.ค.ตรวจคัดกรองทั่วประเทศ

ผลงานวิจัย HITAP ถูกต่อยอดสู่โครงการระดับประเทศ สธ.ประเดิมโครงการ “เด็กไทยสายตาดี” จัดโปรแกรมตรวจคัดกรองสายตานักเรียน ป.1 ทั่วประเทศ เริ่ม 9 มกรา 59 ม ...อ่านต่อ


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP