logo

สกว.ร่วมกับ HITAP ค้นหานักวิจัยด้านนโยบายสุขภาพ

นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. กล่าวว่า เพื่อขยายเนื้อหา ข้อมูลเชิงวิจัยอันจะนำไปสู่การตัดสินใจเชิงนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ โครงการประเมินเทค ...อ่านต่อ


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP