logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP

หนังสือพิมพ์: กรุงเทพธุรกิจ

ฉบับวันที่: 31 พฤษภาคม 2017

สกว.ร่วมกับ HITAP ค้นหานักวิจัยด้านนโยบายสุขภาพ

นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. กล่าวว่า เพื่อขยายเนื้อหา ข้อมูลเชิงวิจัยอันจะนำไปสู่การตัดสินใจเชิงนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ หรือ HITAP และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จึงริเริ่มโครงการ “ทิ้งหิ้ง ลิงก์นโยบาย” หรือโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายสุขภาพ สำหรับประเทศไทย เพื่อค้นหานักวิจัยรุ่นใหม่ที่สนใจเรื่องการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพนำเสนอโครงร่างการวิจัย ชิงทุนสนับสนุน 2 แสนบาท เพื่อสนับสนุนบุคลากรด้านงานวิจัยที่จะสนับสนุนการพัฒนานโยบายของประเทศอันวางอยู่บนรากฐานวิชาการ ให้ได้มีโอกาส เรียนรู้ขั้นตอนและลงมือทำงานวิจัยที่สามารถพัฒนานโยบายระดับองค์กร หรือระดับชาติ และยังมีโอกาสได้ตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับชาติ

ผู้สมัครจะต้องเป็นกลุ่มนักวิจัยหน้าใหม่ จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโทไม่จำกัดสาขา มีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี ด้านการวิจัยการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลหรือพัฒนานโยบาย และกลุ่มนักวิจัยหลังปริญญาเอกไม่เกิน 1 ปี และก่อนไปศึกษาปริญญาเอก มีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 3 ปีในด้านเดียวกับข้างต้น ดูรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ www.hitap.net/resources/tinghing

31 พฤษภาคม 2560

Next post > HITAP เชิญคุณร่วมโครงการ iCanQuit ในวันงดสูบบุหรี่โลก พร้อมลุ้นรับ IPhone 7

< Previous post ความเสี่ยง...ที่มากับการตัด'แว่นสายตา'

Related Posts

HITAP เป็นข่าว ล่าสุด