logo

ผลวิจัย HITAP ชี้ปัญหาสุขภาพเด็กประถมไทย ไม่ได้รับการแก้ไขเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาดการทำงานร่วมกัน

HITAP เผยผลวิจัยชี้งานอนามัยในโรงเรียนย่ำแย่ มีครูดูแลสุขภาพเด็กทั้ง ร.ร. แค่ 1 - 2 คน แถมไม่มีประสบการณ์ ไม่ผ่านการอบรม อ่านแปลความหมายการบันทึกข้อมู ...อ่านต่อ


นักวิจัย HITAP ร่วมประชุมเพื่อสนับสนุนการนำเสนอผลการศึกษาเบื้องต้นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เวียดนาม

วันที่ 16 มิถุนายน 2559 ดร.นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์ หัวหน้าโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ หรือ HITAP พร้อมด้วยทีมนักวิจัย HITAP เข้าร่วมประชุมผ ...อ่านต่อ


นักวิจัย HITAP ร่วมบรรยายในการประชุม Tokyo Fiscal Forum 2016

ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2559 ดร.ภญ.ศรีเพ็ญ ตันติเวสส นักวิจัยอาวุโส โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ร่วมบรรยายในหัวข้อ Reviewing ...อ่านต่อ


HITAP นำเสนอเรื่องการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ต่อคณะอนุกรรมกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปการสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์ หัวหน้าโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) พร้อมด้วยนักวิจัย HITAP เข้าร่วมประชุมกับคณ ...อ่านต่อ


นักวิจัย HITAP เข้าร่วมบรรยายในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 15

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ดร.รุ่งนภา คำผาง นักวิจัยโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) บรรยายหัวข้อ “การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพเพ ...อ่านต่อ


นักวิจัย HITAP ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการประเมินโครงการนำร่องการป้องกันและควบคุมกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์

นักวิจัยโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการวิจัยเรื่อง "โครงการประเมินโครงการนำร่องการป้องกันและควบคุมกลุ่มอ ...อ่านต่อ


ดึงหมอรามาฯ อบรมครูประจำชั้น “ครูอนามัย” ดูแลสุขภาพ นร.

สปสช. ร่วม อปท. กองทุนสุขภาพตำบล ทำโครงการบริการอนามัยโรงเรียนรูปแบบใหม่ นำร่อง ร.ร.ประถมศึกษาสังกัดท้องถิ่น 3 ปี จัดทำคู่มือบริการอนามัยโรงเรียน ดึงห ...อ่านต่อ


กรมอนามัย เร่งสร้าง Care manager ลงพื้นที่ดูแลผู้ป่วยสูงอายุลดปัจจัยเสี่ยงโรคความดันสูง-เบาหวาน

กรมอนามัย เร่งสร้าง Care manager ลงพื้นที่ดูแลผู้ป่วยสูงอายุลดปัจจัยเสี่ยงโรคความดันสูง-เบาหวาน แนะหลักดูแลสุขภาพโดยยึดหลักปฏิบัติตามสูตร 3อ. 2ส. 1ฟ. ...อ่านต่อ


กรมอนามัย จัดอบรมการดูแลผู้สูงอายุ แนะหลัก 3 อ. 2 ส. 1 ฟ.

กรมอนามัย ห่วงสุขภาพผู้สูงอายุ แนะหลักหลักปฏิบัติตามสูตร 3อ. 2ส. 1ฟ. ได้แก่ อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา และดูแลสุขภาพฟัน เพื่อสุ ...อ่านต่อ


ผลวิจัย HITAP ชี้ปัญหาสุขภาพเด็กประถมไทย ไม่ได้รับการแก้ไขเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาดการทำงานร่วมกัน

นักวิจัย HITAP เปิดเผยผลวิจัยพบเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาไม่ได้รับการดูแลด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ ส่งผลให้อ้วนหรือผอมเกินไป มีปัญหาสายตา การได้ยินและพัฒน ...อ่านต่อ

10 มิถุนายน 2559 | 5453

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP