logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
นักวิจัย HITAP ร่วมประชุมเพื่อสนับสนุนการนำเสนอผลการศึกษาเบื้องต้นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เวียดนาม

วันที่ 16 มิถุนายน 2559 ดร.นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์ หัวหน้าโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ หรือ HITAP พร้อมด้วยทีมนักวิจัย HITAP เข้าร่วมประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนำเสนอผลการศึกษาเบื้องต้นของการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีค่าใช้จ่ายสูงในระบบประกันสุขภาพของเวียดนาม จัดโดย health strategy and policy institute (hspi) ที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

ทั้งนี้ ทีมนักวิจัย HITAP เข้าร่วมประชุมเพื่อให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่จาก health strategy and policy institute (hspi) และ hanoi school of public health (hsph) ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการทบทวนวรรณกรรมภายใต้การสนับสนุนด้านวิชาการจาก HITAP และเป็นผู้นำเสนอผลให้แก่ผู้กำหนดนโยบายและผู้เชี่ยวชาญรับฟังและให้ข้อคิดเห็น โดยผลการศึกษาที่ได้จะนำไปใช้ปรับปรุงชุดสิทธิประโยชน์ของเวียดนามต่อไป

27 มิถุนายน 2559

Next post > ผลวิจัย HITAP ชี้ปัญหาสุขภาพเด็กประถมไทย ไม่ได้รับการแก้ไขเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาดการทำงานร่วมกัน

< Previous post นักวิจัย HITAP ร่วมบรรยายในการประชุม Tokyo Fiscal Forum 2016

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด