logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
นักวิจัย HITAP ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการประเมินโครงการนำร่องการป้องกันและควบคุมกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์

นักวิจัยโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการวิจัยเรื่อง “โครงการประเมินโครงการนำร่องการป้องกันและควบคุมกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์” ใน 3 จังหวัดได้แก่ สงขลา ยะลา และนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 6-10 และ 14-16 มิถุนายน 2559 เพื่อเก็บข้อมูลเชิงลึกและสนทนากลุ่มในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการนำร่องฯ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จะนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการศึกษา ทั้งนี้คาดว่าโครงการดังกล่าวจะเสร็จสิ้น 30 กันยายน 2559 และจะนำเสนอผลกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อใช้ประกอบการกำหนดนโยบายของโครงการนำร่องฯ

ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับงานวิจัยได้ที่ https://www.hitap.net/research/165078

23 มิถุนายน 2559

Next post > นักวิจัย HITAP เข้าร่วมบรรยายในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 15

< Previous post ดึงหมอรามาฯ อบรมครูประจำชั้น "ครูอนามัย" ดูแลสุขภาพ นร.

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด