logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP

หนังสือพิมพ์: มติชน

ฉบับวันที่: 2 พฤษภาคม 2016

กรมอนามัย จัดอบรมการดูแลผู้สูงอายุ แนะหลัก 3 อ. 2 ส. 1 ฟ.

กรมอนามัย ห่วงสุขภาพผู้สูงอายุ แนะหลักหลักปฏิบัติตามสูตร 3อ. 2ส. 1ฟ. ได้แก่ อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา และดูแลสุขภาพฟัน เพื่อสุขภาพที่ดี

จากรายการสำรวจสุขภาวะผู้สูงอายุไทย ในปี 2556 โดยกรมอนามัยร่วมกับ สปสช. และ HITAP พบว่า ผู้สูงอายุ 1 ใน 2 คน ที่อ้วนและเป็นโรคอ้วนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึ่งประสงค์เพียงร้อยละ 18.7 มีผู้สูงอายุอยู่คนเดียวร้อยละ 7 เพียง 1 ใน 4 ที่มองเห็นชัดเจน และมีปัญหาด้านการบดเคี้ยวอาหารและสุขภาพช่องปากเกือบครึ่งหนึ่งของผู้สูงอายุร้อยละ 48 มีฟันแม้เหลือน้อยกว่า 20 ซี่ ซึ่งมีผลต่อการดูแลทั้งร่างกายและจิตใจ

นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุดังกล่าว รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายให้เร่งรัดการดำเนินงานพัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงรวมถึงผู้ป่วยในระยะท้ายของชีวิตเป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการ ดังนี้ 1) การคัดกรองเพื่อจำแนกกลุ่มผู้สูงอายุตามภาวะพึ่งพิงและประเมินความจำเป็นด้านการสนับสนุนบริการและจัดบริการด้านสุขภาพและสังคม 2) การจัดบริการด้านสุขภาพและสังคม รวมถึงมี Care giver และ Care manager อย่างพอเพียง

โอกาสนี้ กรมอนามัยจึงได้ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และภาคีเครือข่ายดำเนินงานโครงการฝึกอบรมผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care manager) ปี 2559 ขึ้น เพื่อดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดปัจจัยเสี่ยงของโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ที่พบว่าสูงถึงร้อยละ 95 พร้อมเพิ่มโอกาสในหารเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภามอย่างเท่าเทียม โดยมีความรู้สึกปลอดภัย และมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึ่งประสงค์

นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีด้วยหลัก  3 อ. 2 ส. 1ฟ. เริ่มจาก 3 อ.ได้แก่ 1) อ.อาหาร กินครบ 5 หมู่ เพิ่มอาหารที่มีแคลเซียมสูง โปรตีน และเน้นอาหารที่ย่อยง่าย 2) อ.อารมณ์ รู้จักผ่อนคลายอารมณ์เครียด พักผ่อนให้เพียงพอ 3) อ.ออกกำลังกาย โดยเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อในระดับปานกลางอย่างน้อย 30 นาทีต่อวัน เช่น เดิน ปั่นจักรยาน รำมวยจีน 2 ส.ได้แก่ 1) ไม่สูบบุหรี่ 2) ไม่ดื่มสุรา และ 1 ฟ.คือ การดูแลทำความสะอาดฟันทุกวัน และแนะนำให้ผู้สูงอายุทำความสะอาดซอกฟันโดยใช้ไหมขัดฟัน แรงซอกฟัน เพื่อสุขภาพช่องปากที่ดี

10 มิถุนายน 2559

Next post > กรมอนามัย เร่งสร้าง Care manager ลงพื้นที่ดูแลผู้ป่วยสูงอายุลดปัจจัยเสี่ยงโรคความดันสูง-เบาหวาน

< Previous post ผลวิจัย HITAP ชี้ปัญหาสุขภาพเด็กประถมไทย ไม่ได้รับการแก้ไขเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาดการทำงานร่วมกัน

Related Posts

HITAP เป็นข่าว ล่าสุด