logo

สปสช.ออกประกาศให้ปชช.รับทราบสิทธิคัดกรองความเสี่ยง

ที่มา หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก ฉบับ วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2559 บอร์ด สปสช.ออกประกาศขอบเขตบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2559 เพิ่มคว ...อ่านต่อ


จัดซื้อยารวมระดับประเทศ Save ชีวิตผู้ป่วย Save งบประเทศ 7 พันล้าน

ที่มา หนังสือพิมพ์มติชน  Section ประชาชื่น/กระแสทรรศน์ วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 โดย ภก.คนิตศักดิ์ จันทราพิพัฒน์ “การจัดซื้อยารวมระดับประเทศ” เป็นหนึ ...อ่านต่อ


อินเดียเดินหน้า จัดวงเสวนาแนวทางการจัดตั้งสถาบันแห่งชาติเพื่อการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ

เมื่อวันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2559 (นิวเดลี ประเทศอินเดีย) Sh. Faggan Singh Kulaste และ Smt. Anupriya Patel รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิก ...อ่านต่อ


การประชุมเพื่อหารือเรื่องคู่มือสำหรับพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ให้แก่ประเทศที่ต้องการบรรลุเป้าหมายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยองค์การอนามัยโลก

เมื่อวันที่ 13-15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 (เจนีวา, สวิตเซอร์แลนด์) องค์กรระหว่างประเทศ และผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุข องค์กรวิชาการ และหน่วยงานประเมินเทคโนโลย ...อ่านต่อ


จัดประชุมกลุ่มย่อย การเข้าถึงและความเป็นไปได้ในการลงทุนให้บริการตรวจสมรรถภาพปอดด้วย spirometry ในโรงพยาบาลชุมชน

เมื่อวันที่ 12-13 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 นายทรงยศ พิลาสันต์ นักวิจัยโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ จัดประชุมสนทนากลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสมรรถภาพ ...อ่านต่อ


นักวิจัย HITAP นำเสนอผลการประเมินความคุ้มค่ายารักษาไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังต่อคณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ภญ.วรัญญา รัตนวิภาพงษ์ นักวิจัย HITAP นำเสนอผลการศึกษาการประเมินความคุ้มค่าทาการแพทย์และผลกระทบด้านงบประมาณของการรักษาโรคติดเชื้ ...อ่านต่อ


นักวิจัยลงพื้นที่เก็บข้อมูล โครงการประเมินการจัดบริการตรวจกรองกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์

นักวิจัยโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการวิจัยการประเมินโครงการนำร่องการตรวจกรองกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งค ...อ่านต่อ


นักวิจัยลงพื้นที่เก็บข้อมูล ประเมินการให้เครื่องช่วยฟังและการใช้เครื่องช่วยฟังของผู้พิการทางการได้ยินสิทธิระบบหลักประกันสุขภาพ

นักวิจัยโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาระบบบริการหลังการให้เครื่องช่วยฟังและการใช้เค ...อ่านต่อต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP