logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
นักวิจัยลงพื้นที่เก็บข้อมูล โครงการประเมินการจัดบริการตรวจกรองกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์

นักวิจัยโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการวิจัยการประเมินโครงการนำร่องการตรวจกรองกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูนระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2559 ซึ่งการเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มทั้งกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน และกลุ่มผู้รับบริการในสถานพยาบาลหลายระดับ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ว่าโครงการนำร่องฯ ที่ทำไปแล้วในจังหวัดต่างๆ มีปัญหาอุปสรรค ข้อควรระมัดระวัง และปัจจัยอะไรบ้างที่นำไปสู่ความสำเร็จ

โครงการประเมินการจัดบริการตรวจกรองกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ ดำเนินการในพื้นที่นำร่อง 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน นครสวรรค์ ขอนแก่น สงขลา และศูนย์อนามัย 1 ศูนย์ที่ จ.ยะลา เพื่อประเมินการจัดระบบบริการตรวจกรองกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายการดำเนินงานไปยังจังหวัดอื่นๆ ทั้งนี้คาดว่าการโครงการดังกล่าวจะเสร็จสิ้นประมาณเดือนกันยายน พ.ศ. 2559

ติดตามรายละเอียดโครงการได้ที่ www.hitap.net/research/165078

12 กรกฎาคม 2559

Next post > นักวิจัย HITAP นำเสนอผลการประเมินความคุ้มค่ายารักษาไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังต่อคณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

< Previous post นักวิจัยลงพื้นที่เก็บข้อมูล ประเมินการให้เครื่องช่วยฟังและการใช้เครื่องช่วยฟังของผู้พิการทางการได้ยินสิทธิระบบหลักประกันสุขภาพ

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด