logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP

สธ.รับมอบเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ และหน้ากากอนามัยใช้ในห้องผ่าตัด

http://www.moph.go.th/ops/iprg/iprg_new/include/admin_hotnew/show_hotnew.php?idHot_new=44242

         วานนี้ (18 มกราคม 2555) ที่ สนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์จักรกฤษณ์ ภูมิสวัสดิ์ หัวหน้าผู้ตรวจกระทรวงสาธารณสุข รับมอบเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ ความดันโลหิตและเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนในเม็ดเลือดแดง จำนวน 20 เครื่องพร้อมด้วยหน้ากากอนามัยใช้ในห้องผ่าตัด จำนวน 10,000 ชุด มูลค่าประมาณ 4 ล้านบาท จากนายเออิจิ อิวาซากิ (Mr.Eiji Iwasaki) กรรมการผู้จัดการบริษัท นิฮอน โคเด้น คอร์เปอร์เรชั่น เจแปน (NIHON KOHDEN CORPORATION , JAPAN) และนายปรีชา นันท์นฤมิต กรรมการผู้จัดการ บริษัท อี ฟอร์ แอล อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด ( E for L international Co.,LTD.) เพื่อมอบให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ประสบภัยพิบัติ      น้ำท่วม 20 แห่ง

นายวิทยา กล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขได้รับการประสาน จากบริษัท นิฮอน โคเด้นฯและบริษัท อี ฟอร์ แอลฯ ที่จะมอบเครื่องมือแพทย์ให้กระทรวงสาธารณสุข เพื่อนำไปมอบให้โรงพยาบาลในสังกัดที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมในปี 2554 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการให้บริการประชาชน เครื่องมือแพทย์ที่ได้รับมอบในวันนี้ ประกอบด้วย เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ ความดันโลหิตและเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนในเม็ดเลือดแดง จำนวน 20 เครื่องพร้อมด้วยหน้ากากอนามัยใช้ในห้องผ่าตัด จำนวน 10,000 ชุด มูลค่าประมาณ 4 ล้านบาท โดยทางบริษัทจะนำไปส่งมอบ ติดตั้ง พร้อมทั้งสาธิตการใช้งาน แก่โรงพยาบาลทั้ง 20 แห่ง ใน 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง คือ รพ.ปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี 5 แห่งคือ รพ.พระนั่งเกล้า รพ.บางใหญ่ รพ.บางบัวทอง รพ.ไทรน้อย รพ.บางกรวย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 5 แห่ง คือ รพ.พระนครศรีอยุธยา รพ.เสนา รพ.บางไทร รพ.บ้านแพรก รพ.บางซ้าย
จังหวัดสิงห์บุรี 2 แห่งคือ รพ.สิงห์บุรีและรพ.อินทร์บุรี จังหวัดสุโขทัย 2 แห่ง ที่คือ รพ.สุโขทัย และรพ.ศรีสังวรณ์ จังหวัดลพบุรี 1 แห่งคือ รพ.ลพบุรี จังหวัดนครสวรรค์ที่รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดพิษณุโลก ที่รพ.พุทธชินราช จังหวัดอ่างทอง ที่รพ.อ่างทอง จังหวัดชัยนาท ที่รพ.ชัยนาท
 

ทั้งนี้ เหตุการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วมเมื่อปี 2554  มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขถูกน้ำท่วม รวมทั้งหมด 594 แห่ง ประกอบด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 531 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 20 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป 7 แห่ง โรงพยาบาลศูนย์ 3 แห่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 29 แห่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 2 แห่ง และศูนย์เขตฯ 2 แห่ง ซึ่งขณะนี้ได้รับการฟื้นฟูเข้าสู่ภาวะปกติ และเปิดให้บริการประชาชนได้ทั้งหมดแล้ว

20 มกราคม 2555

Next post > การประชุมเพือนำเสนอผลการศึกษาของหัวข้อวิจัยเรื่อง การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ของการให้บริการตรวจคัดกรองยีน HLA-B1502 เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดผื่นแพ้ยาชนิดกลุ่มอาการ Stevens-Johnson syndrome (SJS) และ Toxic Epidermal Necrolysis (TEN) จากยา carbamazepine

< Previous post คกก.คุมยาสูบ กำชับผู้ประกอบการบุหรี่ระบุข้อความ-คำเตือนให้ชัด เล็งขยายมาตรการคุมยาเส้นเพิ่ม

Related Posts

HITAP เป็นข่าว ล่าสุด