logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
HITAP ร่วม “สานงาน เสริมพลัง ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่” กับ สสส.และภาคีเครือข่าย

เมื่อวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา HITAP ได้รับเชิญให้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานฉลองครบรอบ 12 ปี ของการสนับสนุนของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้หัวข้อ ““สานงาน เสริมพลัง ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่” ภายในงานประกอบด้วยซุ้มกิจกรรม การแสดงนิทรรศการ และการจัดการเสวนาในประเด็นต่างๆที่น่าสนใจจากภาคีเครือข่าย ตั้งแต่กลุ่มคนทำงานกับวัยรุ่น ประเด็นสุขภาพชุมชน ผักพื้นบ้าน การออกกำลังกาย ลดเหล้า-บุหรี่ Happy Model งานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กลุ่มชาติพันธุ์ ด้านการจัดนิทรรศการ ได้แบ่งเป็นโซนตามปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศไทย อาทิ โซนพลังชุมชน ที่จำลองหมู่บ้านเพื่อถ่ายทอดวิถีชีวิตชนบทที่พึ่งพาตนเอง โซนกลุ่มผู้สูงอายุชนบท ที่โชว์ความแข็งแรงด้วยการออกกำลังกายด้วยอุปกรณ์กีฬาที่คิดประดิษฐ์เองโดยภูมิปัญญาชาวบ้าน โซนนานานวัตกรรม นำเสนอนวัตกรรมการสร้างสุขจากพื้นที่ เช่น การจัดทำข้อมูลความสุขของพื้นที่ นำเสนอในรูปแบบ interactive มีคอมพิวเตอร์จอใหญ่ให้ผู้เข้าร่วมได้กรอแบบสอบถามของกรมสุขภาพจิตเรื่อง ความสุขในด้านต่างๆ แบ่งเป็นจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ หรือการสาธิตการทำไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้ว เป็นต้น ส่วนโซนที่สะดุดตาที่สุด คือบริเวณลานกิจกรรมที่เนรมิตห้องมืดขนาดใหญ่โดยใช้ชื่อว่า “ห้องเรียนในความมืด”ให้คนตาดีได้รับรู้ เข้าใจ และสัมผัสถึงความรู้สึกของผู้พิการทางสายตา

และหนึ่งในประเด็นที่น่าสนใจคือเรื่องสุขภาวะของคนไทย ซึ่ง HITAP ไม่เพียงแต่นำเรื่องเด่นน่าจับตามองอย่าง “โครงการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ด้านการคัดกรองทางสุขภาพระดับประชากรในประเทศไทย”
ผ่านบูธเท่านั้น แต่ยังได้ ภญ. ธนัญญา ภู่พิทักษ์ขจร นักวิจัยหลักของโครงการขึ้นบรรยายและตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมฟัง ณ เวทีลานกิจกรรมกลาง ท่ามกลางความสนใจของผู้ร่วมงานจำนวนมาก

ซึ่งเป็นไปตามความคาดหมายและเป็นเครื่องยืนยันว่าประเด็นการตรวจคัดกรองทางสุขภาพในประเทศไทย ยังอยู่ในกระแสสังคมและความสนใจของคนในสังคมต่อไป

 

30 พฤษภาคม 2556

Next post > HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญการคัดกรอง-การประเมินผู้ป่วยที่มีภาวะหรือความเสี่ยงต่อการเกิดทุพโภชนาการในโรงพยาบาล

< Previous post HITAP นำเสนอผลการประเมินความคุ้มค่ายารักษาโรคกระดูกพรุนในเวที Think Tank

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด