logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
HITAP ร่วมงาน CPIRD 2017 ที่บางแสน ชลบุรี

เมื่อวันที่ 18-20 กันยายน 2560 HITAP เข้าร่วมจัดนิทรรศการภายในงานประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาครั้งที่ 16 (CPIRD 2017) จัดโดยศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลชลบุรี ที่โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ ภายในงานมีทั้งอาจารย์แพทย์ นักศึกษาแพทย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก อาจารย์แพทย์และบุคลาลากรทางการศึกษาจากมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ และสถาบันผลิตแพทย์อื่น ๆ และบุคลากรจากสำนักงานบริหารโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.) เข้าชมการแสดงผลงานวิจัยและร่วมสนุกกับกิจกรรมจาก HITAP

20 กันยายน 2560

Next post > HITAP จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาแนวทางมาตรฐานคุณภาพสำหรับบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

< Previous post คัดเลือกประเด็นสำหรับแนวทางมาตรฐานคุณภาพบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

Related Posts

HITAP เป็นข่าว ล่าสุด