logo

HITAP ยกขบวนงานวิจัยเด่น ร่วมมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2023

วันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2566 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention and Technology Assessment Program: HITAP) เข้าร่วมมหกรรมงาน ...อ่านต่อ


HITAP จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “วิจัยไม่สูญเปล่า: พัฒนานวัตกรรมสุขภาพอย่างไรให้คุ้มค่า” ณ มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention and Technology Assessment Program: HITAP) จัดการประชุมเชิงป ...อ่านต่อ

10 สิงหาคม 2566 | 637

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “วิจัยไม่สูญเปล่า: พัฒนานวัตกรรมสุขภาพอย่างไรให้คุ้มค่า” ณ งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “วิจัยไม่สูญเปล่า: พัฒนานวัตกรรมสุขภาพอย่างไรให้คุ ...อ่านต่อ

26 กรกฎาคม 2566 | 566

[ข่าวประชาสัมพันธ์] ระบบติดตามการพิจารณายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ รอบปี พ.ศ. 2566 – 2567

ด้วยฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ กองนโยบายแห่งชาติด้านยา ได้ดำเนินการพัฒนาระบบติดตามการพิจารณายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ (ระบบ dash ...อ่านต่อ

7 กรกฎาคม 2566 | 1139

[ข่าวประชาสัมพันธ์] ผสานพลัง 5 หน่วยงาน สนับสนุนการวิจัยและประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ ในระยะพัฒนานวัตกรรมในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 มูลนิธิเพื่อการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention and Technology Assessment Program Foundation: HIT ...อ่านต่อ

20 มิถุนายน 2566 | 737

[ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การวิจัยไม่สูญเปล่า: พัฒนานวัตกรรมสุขภาพอย่างไรให้คุ้มค่า”

ด้วยมูลนิธิเพื่อการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention and Technology Assessment Program Foundation: HITAP Foundation) ร่วมกับมหา ...อ่านต่อ


[ข่าวประชาสัมพันธ์] นักวิจัย HITAP หารือ 11 หน่วยงานรัฐ เอกชนและภาคประชาชน ประเด็นผลกระทบการเพิ่มเพดานความคุ้มค่ากับการตัดสินใจคัดเลือกยาเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 8.30-13.00 น. ณ ห้องประชุม Jasper โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโย ...อ่านต่อ


[Press Release] ร่วมเรียนรู้บทบาทนักวิจัย HTA สู่การนำผลงานไปใช้ในการกำหนดนโยบายสุขภาพ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้จัดการประชุม “เปิดพื้นที่วิจัยระบบสุขภาพ สู่การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์” และประกาศกรอบการวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธา ...อ่านต่อ

17 มกราคม 2566 | 1248

[Press Release] ดร. นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี ชื่นชม HITAP ย้ำสร้างความร่วมมือ ใช้ประโยชน์เทคโนโลยี และสื่อสารงานสู่สาธารณะ

วันที่ 9 มกราคม 2566 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) จัดประชุมเพื่อต้อนรับดร. นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านสาธารณสุข ...อ่านต่อ

12 มกราคม 2566 | 1707

HITAP ชูบทบาทผู้นำด้านสาธารณสุขของประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (HTA) ระดับภูมิภาค

HITAP ชูบทบาทผู้นำด้านสาธารณสุขของประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (HTA) ระดับภูมิภาค ระดมนักวิชาการกว่า 300 คนจา ...อ่านต่อ

28 ธันวาคม 2565 | 703

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP