logo
Download ดาวน์โหลด 443 ครั้ง
เข้าชม 661 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงเรียนกลับมาเปิดเทอมแล้ว ขณะที่โลกกำลังเผชิญกับโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ ที่ผ่านมานักเรียนจำเป็นต้องเรียนออนไลน์ แต่ดูเหมือนการเรียนออนไลน์จะทดแทนการเรียนแบบเจอหน้าได้ยาก มีอุปสรรคหลายอย่างเกิดขึ้น ทั้งครู เด็ก รวมถึงผู้ปกครองไม่สามารถปรับตัวได้ทันจนเกิดปัญหาใหญ่ การให้กลับมาเรียนที่โรงเรียน จึงเป็นหนทางเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งหมดว่าจะเปิดเรียนอย่างไรที่ช่วยแก้ปัญหาการเรียนและควบคุมโรคไปด้วยได้