logo

Infographic: ภาวะสมองเสื่อมและการป้องกัน

โครงการ 'ยากันล้ม' กับ 'ยากันลืม' หรือชื่อเต็ม ๆ ว่า การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเรื่องมาตรการการป้องกันการพลัดตกหกล้มและโรคสมองเสื่อมสำหรับผู้สูงอาย ...อ่านต่อ

  4 มิถุนายน 2558 | 13287

  Infographic: มีตา หามีแวว(เห็น)ไม่…ปัญหาสายตาผิดปกติของเด็กไทย

  เด็กพิการที่คนส่วนใหญ่ "เห็น" และมองว่าเขาเหล่านั้นต้องได้รับความช่วยเหลือ ยังนับว่าโชคดีกว่าเด็กหลายๆ คน ที่ดูเผินๆ เหมือนเด็กปกติ อาจซุ่มซ่าม ไม่ตั้ ...อ่านต่อ

   12 มีนาคม 2558 | 1816

   Infographic: ยาตัวไหนคุ้มค่า รักษาโรคกระดูกพรุน

   เป็นธรรมดาที่หญิงวัยหมดประจำเดือนจะเสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุน แต่แบบไหนถึงเรียกว่ารุนแรงจนต้องพึ่งยาและยาตัวไหนใช้แล้วคุ้มค่า ...อ่านต่อ

    12 มีนาคม 2558 | 1816

    Infographic: HTA ในกระบวนการสร้างความเป็นธรรมด้านสุขภาพของไทย

    เมื่องบประมาณด้านสุขภาพ เป็นเงินที่มาจากภาษีของประชาชน จะมีวิธีคิดและจัดสรรทรัพยากรด้านสุขภาพอย่างไรให้เหมาะสมกับทุกฝ่าย HTA คือเครื่องมือ ช่วยคิด ช่ว ...อ่านต่อ

     12 มีนาคม 2558 | 1718

     Infographic: HTA ช่วยให้เกิดความเหมาะสมและเป็นธรรมด้านสุขภาพได้อย่างไร

     HTA หรือ Health Technology Assessment ชื่อไทยว่า การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ หมายถึง การวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบายในด้านความปล ...อ่านต่อ

      12 มีนาคม 2558 | 2183

      ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP