logo

Policy Brief: ฉบับที่ 111: เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน ใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นับตั้งแต่มีการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ให้กับประชากรทั่วโลก หลายประเทศได้พิจารณาออกเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน (vaccine certificate) ซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันว ...อ่านต่อ

  25 ตุลาคม 2564 | 59


  Policy Brief: ฉบับที่ 108: ข้อมูลเพื่อการดูแลสุขภาพตามบริบทชุมชน ณ จังหวัดเพชรบุรี ก้าวแรกที่สำคัญของระบบบริการปฐมภูมิแบบบูรณาการ

  โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอในการจัดการระบบดูแลสุขภาพด้วยแนวคิดเวชศาสตร์ครอบครัวผ่านระบบสารสนเทศในอำเภอเขาย้อยและอำเภอท่ายาง จังหวัดเพ ...อ่านต่อ

   5 ตุลาคม 2564 | 141

   Policy Brief: ฉบับที่ 106: วัคซีนโควิด-19 ชนิดใดช่วยเหลือเศรษฐกิจไทยได้ และช่วยได้อย่างไร

   วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้สร้างผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อทั้งระบบสุขภาพและเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยมาตรการปิดประเทศมีผลกระทบทำให้เศรษฐกิจในประเท ...อ่านต่อ

    4 ตุลาคม 2564 | 52


    การประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์ของการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอุดตันระยะเฉียบพลันผ่านสายสวนหลอดเลือดด้วยวิธี endovascular treatment ในประชากรไทย

    เกี่ยวกับโครงการ หัวข้อปัญหาสุขภาพเรื่อง “การรักษาหลอดเลือดสมองอุดตันเฉียบพลันด้วยการใช้เครื่องมือผ่านสายสวนหลอดเลือด Thrombectomy” ถูกเสนอโดยสมาคมประ ...อ่านต่อ

     4 ตุลาคม 2564 | 22


     รายงานวิจัย: การประเมินความคุ้มค่าของการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดในผู้ป่วยมะเร็งไขกระดูก

     โรคมะเร็งทางโลหิตวิทยามีแนวโน้มที่จะมีอุบัติการณ์เพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉพาะมะเร็งของไขกระดูก (multiple myeloma) ในปัจจุบันการรักษาโรคมะเร็งของไขกระดูกด้ว ...อ่านต่อ

      27 กันยายน 2564 | 59

      Policy Brief: ฉบับที่ 105: Early HTA เครื่องมือที่ช่วยทำให้รู้ว่าวัคซีนโควิด-19 แบบไหนที่มีความคุ้มค่า

      Early HTA เป็นเครื่องมีอสำคัญที่ใช้เพื่อพัฒนา คัดเลือก และจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 ตั้งแต่ระยะการคิดค้นและพัฒนาวัคซีน คุณสมบัติวัคซีนโควิด-19 ที่พึ่งประส ...อ่านต่อ

       25 กันยายน 2564 | 112

       Policy Brief: ฉบับที่ 104: ตรวจคัดกรองโควิด-19 หรือกักตัวอย่างไรดี สำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทย ในช่วงเปิดประเทศ

       จากนโยบายการรับผู้เดินทางต่างชาติเข้าประเทศไทยในช่วงการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 ทำให้เกิดคำถามถึงมาตรการตรวจคัดกรองและกักตัวที่เหมาะส ...อ่านต่อ

        24 กันยายน 2564 | 290

        ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP