logo
Policy Brief: ฉบับที่ 86 : ประเมินความคุ้มค่ายาโพซาโคนาโซลในการป้องกันการติดเชื้อราชนิดลุกลามในผู้ป่วยปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดที่มีภาวะ GVHD มีความคุ้มค่าหรือไม่

ผู้ป่วยปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดมีภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญ คือ การติดเชื้อราชนิดลุกลาม ยาโพซาโคนาโซล (posaconazole) เป็นยาต้านเชื้อราที่ออกฤทธิ์กว้า ...อ่านต่อ

  25 มีนาคม 2564 | 100

  Policy Brief: ฉบับที่ 85 : ความต้องการวัคซีนโควิดของบุคลากรทางการแพทย์

  ปัจจุบันวัคซีนยังมีจำนวนจำกัด จึงต้องมีการจัดลำดับความสำคัญ และรัฐบาลทั่วโลกต่างเลือกที่จะจัดสรรวัคซีนให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเป็นกลุ่มแรก ...อ่านต่อ

   25 มีนาคม 2564 | 114

   รายงานวิจัย: การวิเคราะห์การเข้าถึงยาบัญชียาหลักแห่งชาติบัญชียา จ(2)

   การเข้าถึงยา (access to medicine) ถือเป็นกุญแจสำคัญที่บ่งบอกความสำเร็จของระบบสาธารณสุขในประเทศนั้น ๆ จากรายงานของ World Health Organization (WHO) ใน ค ...อ่านต่อ

    12 มีนาคม 2564 | 68

    รายงานวิจัย: การศึกษาทบทวนข้อมูลการบริหารจัดการ ระบบการเงินการคลังด้านวัคซีนระดับนานาชาติ

    วัคซีนเป็นชีววัตถุที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้กระตุ้นร่างกายให้สร้างภูมิคุ้มกันโรค การสร้างภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนเป็นวิธีการป้องกันและควบคุมโรคที่มีประสิทธิผ ...อ่านต่อ

     12 มีนาคม 2564 | 116     ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP