logo

รหัสโครงการ

60003 010R1 122L0

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

นักวิจัยร่วม

ดนัย ชินคำ

ศุภวรรธน์ เพิ่มผลสุข

นพ.ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์

รายละเอียดโครงการ

ยุทธศาสตร์
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานสนับสนุน
คำค้น
ระยะเวลาโครงการ

เริ่ม: 1 กันยายน 2560
สิ้นสุด: 31 ธันวาคม 2561

ติดต่อ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 2376 คน

วันที่เผยแพร่ 23 มกราคม 2561 11:06

เอกสารเพิ่มเติม

กิจกรรมและความเคลื่อนไหว