logo

รหัสโครงการ

11-3-089-2557(1)

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

นักวิจัยร่วม

ภญ.ธันธิมา สุวรรณถาวรกุล

รายละเอียดโครงการ

ยุทธศาสตร์
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานสนับสนุน
คำค้น
Country

ระยะเวลาโครงการ

เริ่ม: 17 พฤศจิกายน 2557
สิ้นสุด: 17 พฤศจิกายน 2557

ติดต่อ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 3792 คน

วันที่เผยแพร่ 17 พฤศจิกายน 2557 05:15

เอกสารเพิ่มเติม

กิจกรรมและความเคลื่อนไหว