logo

รหัสโครงการ

11-3-089-2557

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

-

นักวิจัยร่วม

รายละเอียดโครงการ

สถานะงานวิจัย

ตรวจสอบผลวิจัย - 98%

จำนวนผู้เข้าชม: 2412 คน

วันที่เผยแพร่ 17 พฤศจิกายน 2557 05:20

เกี่ยวกับโครงการ

การประเมินความคุ้มค่าของการใช้สารชีวภาพในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์