logo

Profile Picture

ชื่อ-สกุล: ณัฐวรรธน์ อินทร์แจง

อีเมล์: natthawat.i@hitap.net,

CV: Download

Profile Details

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา ทำงานที่ บริษัท สเตชันเนอรี่ ซัพพลาย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องเขียน ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ เป็นเวลา 4 ปี หลังจากนั้นได้มีโอกาสมาทำงานที่ HITAP เมื่อเดือนมกราคม 2559 ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ