logo

ประกาศมูลนิธิเพื่อการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ

เรื่อง นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

—————————————————————————————————————

 

นโยบายการใช้คุกกี้

นโยบายนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้ประเภทต่าง ๆ และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน ซึ่งมีการใช้งานเมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ของมูลนิธิเพื่อการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า มูลนิธิ) โดยนโยบายการใช้คุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษานโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ใช้งานเว็บไซต์เพิ่มเติมควบคู่กันกับนโยบายฉบับนี้ได้

 

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ คือ ไฟล์ขนาดเล็กเพื่อจัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ เช่น วัน เวลา ลิงก์ที่คลิก หน้าที่เข้าชม เงื่อนไขการตั้งค่าต่าง ๆ โดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่าน เช่น โน้ตบุ๊ค แท็บเล็ต หรือ สมาร์ทโฟน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานบริการทางออนไลน์ของท่าน เช่น การจดจำการตั้งค่าภาษาที่ใช้งาน การยืนยันคุณลักษณะเฉพาะตัว ข้อมูลความปลอดภัยของท่าน นอกจากนี้คุกกี้ยังถูกใช้เพื่อวัดปริมาณการเข้าใช้งานบริการทางออนไลน์ ทั้งนี้ คุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารของท่าน

 

มูลนิธิใช้คุกกี้อย่างไร

มูลนิธิใช้คุกกี้บันทึกการเข้าเยี่ยมชมและสมัครเข้าใช้งานเว็บไซต์ เพื่อให้ มูลนิธิ สามารถจดจำการใช้งานและการตั้งค่าต่างๆ ของท่านบนเว็บไซต์ของ มูลนิธิ โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของ มูลนิธิ ให้ตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้เกิดความรวดเร็วในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน และในบางกรณี มูลนิธิ จำเป็นต้องให้บุคคลที่สามช่วยดำเนินการดังกล่าว ซึ่งอาจจะต้องใช้อินเตอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรส (IP Address) และคุกกี้เพื่อวิเคราะห์ทางสถิติ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูล เป็นต้น

คุกกี้ที่ มูลนิธิ ใช้ อาจจะแบ่งได้ 2 ประเภทตามการจัดเก็บ ดังนี้

1. Session Cookies เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ชั่วคราวเพื่อจดจำท่านในระหว่างที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ มูลนิธิ เช่น เฝ้าติดตามภาษาที่ท่านได้ตั้งค่าและเลือกใช้ เป็นต้น และจะมีการลบออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์หรือได้ทำการปิดเว็บเบราว์เซอร์

2. Persistent Cookie เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ตามระยะเวลาที่กำหนดหรือจนกว่าท่านจะลบออก คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ มูลนิธิ จดจำท่านและการตั้งค่าต่าง ๆ ของท่านเมื่อท่านกลับมาใช้บริการเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ คุกกี้ที่ มูลนิธิ ใช้อาจแบ่งตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ได้ดังนี้

1. คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies) คุกกี้ประเภทนี้ความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ มูลนิธิ เพื่อให้ท่านสามารถใช้งานหรือเข้าถึงฟังก์ชันและคุณสมบัติต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์

2. คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies) คุกกี้นี้ช่วยให้ มูลนิธิ ทราบปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ รวมถึงทราบหน้าเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานด้านอื่น ๆ นอกจากนี้ มูลนิธิ ใช้ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ อย่างไรก็ดี ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และถูกนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น

3. คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies) คุกกี้นี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ มูลนิธิ จดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ให้บริการตามคุณสมบัติและเนื้อหาให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือ ภาษาที่ท่านเลือก เป็นต้น

4. คุกกี้ของผู้ให้บริการอื่น (Third Party Cookies) คุกกี้ที่สร้างโดยผู้ให้บริการเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียภายนอก เพื่อติดตามและเก็บรวบรวมพฤติกรรมใช้งานบนเว็บไซต์จากหลากหลายแหล่ง ซึ่งจะนำไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งาน

 

การปิดการตั้งค่า และจัดเก็บคุกกี้

ท่านสามารถปิดการตั้งค่าคุกกี้ได้โดยการปรับการตั้งค่าบนคุกกี้แบนเบอร์ แต่ในการปิดการใช้งานคุกกี้อาจทำให้เว็บไซต์ของ มูลนิธิ ไม่สามารถทำงานหรือให้บริการได้เป็นปกติ เนื่องจากฟังก์ชันและคุณสมบัติการทำงานบางอย่างของเว็บไซต์ถูกจำกัดหรือไม่สามารถทำงานได้

 

การเชื่อมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์ของมูลนิธิอาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอก ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าถึงเนื้อหาและสร้างการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นบนโซเชียลมีเดียจากเว็บไซต์ของ มูลนิธิ ได้ ซึ่งเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอกจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยที่มูลนิธิไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรเข้าไปอ่านและศึกษานโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย

 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้คุกกี้

มูลนิธิอาจปรับปรุงนโยบายนี้เป็นครั้งคราวให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และการให้บริการจริง โดยมูลนิธิจะมีการแจ้งการปรับปรุงนโยบายใหม่บนหน้าเว็บไซต์นี้ ดังนั้นมูลนิธิขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

 

การติดต่อมูลนิธิ

ในกรณีที่ท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายการใช้คุกกี้ของ มูลนิธิ ท่านสามารถติดต่อสอบถามไปยังมูลนิธิได้ที่

  • สถานที่ติดต่อ: มูลนิธิเพื่อการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ ชั้น 6 อาคาร 6 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
  • โทร: +662-590-4549 , +662-590-4374-5 (วันเวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:30 – 16:30 น.)
  • อีเมล: hitap@hitap.net

 

ประกาศใช้วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565

 

——-

ประกาศและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้สมัครงานและพนักงาน

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ให้บริการหรือคู่สัญญา

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับกล้องวงจรปิด

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับเว็บไซต์

แบบคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Rights Request Form)