logo
Download ดาวน์โหลด 602 ครั้ง
เข้าชม 1668 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

จุลสาร HITAP ปีที่ 8 ฉบับที่ 25 : สร้างความเท่าเทียมให้คนพิการ ฉบับนี้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่คนพิการควรได้รับจากระบบประกันสุภาพและสิทธิอื่น ๆ ที่คนพิการยังเข้าไม่ถึง รวมถึงนำเสนอตัวเลขความสูญเสียจากการบริหารจัดการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการที่ขาดประสิทธิภาพที่มูลค่ากว่า 4 พันล้านบาท

พบกับเรื่องราวต่อไปนี้

เทคโนโลยีดี ๆ เพื่อคนพิการมีอะไรบ้าง?

คนพิการทางการได้ยิน คิดอย่างไรกับเครื่องช่วยฟังในชุดสิทธิประโยชน์ในระบบประกันสุขภาพ?

รถเข็นสำหรับคนพิการ…ที่ไม่จำเป็น

เมื่อเป็นคนพิการต้องทำอย่างไร?

สร้างคามเท่าเทียมให้คนพิการ ต้องเริ่มที่ไหน?

7 ปัจจัยที่ทำให้หน่วยงาน HTA ประสบความสำเร็จ

และเรื่องอื่น ๆ