logo
Download ดาวน์โหลด 543 ครั้ง
เข้าชม 981 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

จุลสาร HITAP นำผลการวิจัย ‘เช็คระยะสุขภาพ’ หรือ ชุดตรวจสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับคนไทยมาฝาก ซึ่งเป็นงานวิจัย ที่มีหลายท่านรอคอย และใช้เวลาทำถึง 2 ปี จนได้ชุดตรวจสุขภาพที่ผ่าน การคัดเลือกโดยตัวแทนผู้บริหารหน่วยงานด้านสุขภาพต่างๆ แพทย์จาก ราชวิทยาลัยต่างๆ และตัวแทนภาคประชาชน ผลจากการวิจัย มีทั้งชุดตรวจ สุขภาพที่แนะนำให้ตรวจ เรียกว่า ‘ตรวจดีได้’ และชุดที่ไม่แนะนำเรียกว่า ‘ตรวจร้ายเสีย’ ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่น่าตกใจ ที่การตรวจคัดกรองสุขภาพที่ เคยเชื่อกันว่าเป็นสิ่งที่ดีกลับมีผลเสียด้วย ทั้งเสียเวลา เสียเงิน และบางกรณี อาจเสียสุขภาพจนอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ ถ้าทำไปอย่างไม่เหมาะสม 
 
แต่ก่อนอื่นต้องขอย้ำว่า ชุดตรวจคัดกรองสุขภาพนี้ เป็นชุดสำหรับ ประชาชนทั่วไป ซึ่งหมายถึง คนปกติที่มีสุขภาพแข็งแรง เพราะการตรวจ คัดกรองสุขภาพนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อกรองคนที่มีแนวโน้มว่าจะป่วยหรือป่วยแล้ว ออกจากคนที่ปกติ เพื่อที่จะได้รับการรักษาแต่เนิ่นๆ