logo
Download ดาวน์โหลด 291 ครั้ง
เข้าชม 1380 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

แบบสำรวจการจัดบริการสำหรับคนพิการในสถานพยาบาล (ระดับโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป) ในโครงการวิจัยการทบทวนชุดสิทธิประโยชน์และการเข้าถึงอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง